Hakkında

Mehtap Hisar Kimdir?

Mehtap Hisar Kimdir?

Uzman Klinik Psikolog/ Psikoterapist Mehtap HİSAR, 2000 yılında 4.96/5.00 akademik ortalama ile Nazilli Anadolu Lisesi’nden derece ile mezun olmuş, ÖSS’de %1’ lik dilime girerek Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünü başarı bursu ile kazanmıştır. Eğitimini 3.71/4.0 akademik ortalama ile, bölüm ve fakülte sıralamalarının her ikisinde de ilk üçe girerek yüksek onur derecesiyle tamamlamış, lisans eğitimi süresince sekiz kere Vehbi Koç Onur Ödülü’ne hak kazanmıştır. Üç yıl süresince Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın asistanlık görevini gerçekleştirmiştir..

Hisar, Türkiye’de hem bireysel danışmanlık hem de kurumsal danışmanlık alanında lisansüstü uzmanlık derecesine sahip sayılı psikologlardan biridir. Oslo’da (Norveç) BI Handelshoyskolen'de gerçekleştirdiği Liderlik ve Organizasyon Psikolojisi (tezli) yüksek lisans programı için BI tarafından verilen başarı bursuna hak kazanmış, programı başarı ile tamamlayarak uzmanlığını almıştır. Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji (tezli) yüksek lisans programına ise lisans yüksek mezuniyet derecesi nedeniyle kurum bursu ile kabul edilmiş, programı 3.88/4.00 akademik ortalama ile başarıyla tamamlayarak uzman klinik psikolog ünvanına hak kazanmıştır.

Hisar, 2012 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Psikoloji'de tıbbi uygulama yeterlilik sınavında başarılı olmuş ve gerekli deneyim ve uygulama kriterlerini karşılayarak tıbbi/klinik uygulama yeterliliğini kanıtlamış bir psikologdur.

Bugüne kadar birçok farklı konuda alanında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilen eğitim ve seminerlere katılmış ve halen teorik ve pratik bilgilerini zenginleştirmek için güncel eğitim programlarını takip etmektedir. Psikoterapi Enstitüsü tarafından verilen ve 3 yıl süren (1080 saat) ileri seviye psikoterapi eğitimi; Bütüncül Psikoterapi Eğitimi'ne başarı bursu ile kabul edilmiş, programın teorik, formülasyon ve süpervizyon aşamalarını başarıyla tamamlamış, programın tüm gerekliliklerini başarıyla yerine getirerek Bütüncül Psikoterapi Uygulama ve Eğitim yeterlilik sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde gerçekleştirilen Bütüncül Psikoterapi eğitimi eğitmen kadrosunda yer alan eğitmenlerden biri olmuştur. Bütüncül psikoterapi yaklaşımı; psikolojik yapılanmalar, kişilik örüntüleri, kişilik bozuklukları, farklı kuramsal yaklaşımlar ve psikoterapiye uyarlanması hakkında derin bir bilgi birikimi ve iç görü kazandırma niteliğindedir. Bütüncül bir psikoterapi yaklaşımını benimseyen Hisar, her bir danışana özel ayrı bir terapi süreci planlamanın önemli olduğuna inanmakta, danışanının ihtiyaç ve sıkıntıları doğrultusunda kullandığı yöntem ve teknikleri şekillendirebilme esnekliğine sahip bir psikoterapisttir.

EMDR (Göz hareketleri duyarsızlaştırma-yeniden işleme) ve Hipnoz, psikoterapi çalışmalarında gerekli durumlarda aktif olarak kullandığı tekniklerdir. Bilişsel Davranışçı Terapi, Çözüm Odaklı Terapi, Stratejik Aile Terapisi, Gottman Çift Terapisi, Duygu Odaklı Çift Terapisi, Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi (KİPT), Aile ve Çift Terapisi, Psikofarmakoloji, İleri Psikopatoloji (Çocuk, ergen ve yetişkin), Grup Psikoterapisi, Davranışın Psikofizyolojik Temelleri, Travma, Klinik Hipnoz Uygulama Eğitimi, Hümanistik ve Varoluşçu Yaklaşımlar, Zor Ergen ve Aileleriyle Psikoterapi, Şiddet ve İstismar, Temel Danışmanlık Becerileri, Bağlanma ve Doğal Ebeveynlik, Rahatlama Teknikleri, Yaratıcılık, İlişki yönetimi-Zor insanlarla Baş Edebilme, Yetkinlik Bazlı Mülakat ve Hedefe Yönelik Seçim tamamlamış olduğu eğitimlerden ve sertifika programlarından bazılarıdır. Aynı zamanda kullanmakta olduğu terapi tekniklerinin süpervizyonlarını da tamamlamıştır. Psikoterapi Derneği ve Hipnoz Derneği üyesidir.

2002 yılında Çebi Sağlık Merkezinde klinik stajını yapmış, bir yılı aşkın bir süre Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi Zihinsel ve Bedensel Engelli Çocuklara Yardım Merkezi (ZIBEC)’nde gönüllü olarak çalışmıştır. 1.5 yılı aşkın bir süre Arçelik A.Ş. Genel Müdürlük’te iç müşteri danışmanı olarak görev yapmıştır. 3 yıla yakın bir süre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi psikolojik danışmanlık biriminde yetişkin psikoloğu olarak bireysel terapi ve çift terapisi süreçlerini yürütmüştür. Yine aynı proje kapsamında öfke kontrolü, stresle baş edebilme, olumlu ebeveynlik, kendini ifade edebilme, güvenli davranış ve girişkenlik gibi konularda birçok psiko-eğitimsel grup çalışması gerçekleştirmiştir. Ayrıca eş zamanlı olarak 2.5 yıl özel bir psikolojik danışmanlık merkezinde ergen, yetişkin bireysel psikoterapi ve çift terapisi alanında çalışmalarını sürdürmüştür. Hisar, 2012 yılından bugüne kurucusu olduğu İDEA Psikoloji Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nde ağırlıklı olarak ergen, yetişkin ve çiftlerle çalışmaya ve kurumlara yönelik danışmanlık, eğitim ve seminer çalışmalarına devam etmektedir. Tüm bu süre zarfında 4000’in üzerinde danışana danışmanlık hizmeti verme fırsatı bulmuş ve bugüne kadar 20 000’i aşkın psikoterapi görüşmesi gerçekleştirmiştir. Hisar’ın, SENİN İÇİN ve CEVAPSIZ SORULAR adında yayınlanmış iki kitabı bulunmaktadır. Evli ve bir kız annesidir.

Sertifikalar

Senin için

Cevapsız Sorular

İletişim

İdea Psikoloji Eğitim ve Danışmanlık Merkezi
Adres
Atatürk Mahallesi, 41 Ada. 4 -5 A Dr:46, 34758 Ataşehir/İstanbul
Ofis

0 543 648 68 48